Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te waarborgen hebben wij het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd, waardoor uw IP-adres niet zichtbaar is voor ons of voor Google. Wij hebben ook de functie “gegevens delen met Google” uitgezet. De door ons verzamelde gegevens voor de optimalisatie van onze dienstverlening worden hierdoor niet gedeeld met Google.

Op dit moment maken wij geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.